Công nghệ có thể thay thế được con người hay không?

Tôn Phi tại Lào. 2013.

Tôn Phi.

Hiện nay, đã có ý tưởng, dùng robot thay cho bác sỹ. Bác sỹ phẫu thuật còn có thể trật, nhưng khi robot làm bác sỹ thì phẫu thuật trăm phát trăm trúng. Nhưng, nếu vậy, thì bác sỹ thất nghiệp hết?!

Khi rô-bốt làm thay công nhân may mặc, hàng triệu người đã phải đứng đường.

Công nghệ không thể thay thế được con người. Do đó, việc phát triển công nghệ đến mức cao độ có thể gây ra thất nghiệp trên diện rộng, chưa tính đến ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, thế giới cần suy xét lại để cân đối giữa văn minh nông nghiệp và văn minh cơ khí. Charlie computer group hóa giải sự phụ thuộc vào công nghệ hiện nay.

Chiều nay, có một chị góp vốn cho nhà máy sản xuất điện thoại Ruth của Charlie Sài Gòn chúng tôi 2 triệu.
Tôi hỏi chị, sao chị góp nhiều thế, lỡ chúng em không làm được thì sao?
Chị bảo rằng, không làm được thì coi như thí nghiệm, cũng không lỗ đi đâu cả.

Hôm nay chúng tôi học về tác phẩm “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ”. Bức thư ông Xi-Át-Tơn viết năm 1854 mà ứng nghiệm sâu sắc. Văn minh cơ khí (Mỹ trắng) giết chết văn minh nông nghiệp (Mỹ da đỏ) rồi giết chết cả loài người.

Tác giả hiện đang là sinh viên ngành Khoa học máy tính tại đại học Nhân Dân Mỹ.

Ủng hộ tác giả:

Ủng hộ tác giả Tôn Phi

Donate Ton Phi

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s