Giới thiệu việc làm bảo vệ tại Sài Gòn

Bạn hãy gửi thư tới: laptop.charliesaigon@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số: 0334331741
Để được giới thiệu việc làm bảo vệ miễn phí.
Bạn được phép chọn:
Bảo vệ trông xe
Bảo vệ túc trực toà nhà
Bảo vệ công trường.
Ông già thích hợp làm trông xe.
Thanh niên 18-30 thích hợp túc trực toà nhà.
Trung niên 30-40 thích hợp bảo vệ công trường.
Các công ty bảo vệ có xe đưa đón bạn. Ngoài ra, họ còn bao cấp chỗ ở (nhà đội) miễn phí cho bạn. Sài Gòn hiện đang rất thiếu bảo vệ. Lương khoảng 7 triệu/tháng chưa tính đến thưởng.
Trân trọng,
Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s