Hướng dẫn sử dụng Paypal cho người Việt Nam

Tác giả Tôn Phi mới nộp bản thảo cuốn “Hướng dẫn sử dụng Paypal cho người Việt” cho nhà xuất bản Amazon và đang chờ được họ cấp phép.

Tôi thường nộp bản thảo tóm tắt ý tưởng cho Amazon trước, nếu Amazon duyệt thì bổ sung bản hoàn chỉnh sau. Lần nào họ cũng đánh giá rất cao các tác phẩm của tôi. Nếu không có gì trục trặc, đến sáng thứ tư này, sách sẽ có mặt trên chợ Amazon.

Trong khi chờ cấp phép, bạn đọc vẫn có thể gửi yêu cầu mua sách trước.

Cuốn sách hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản và bảo trì tài khoản Paypal.

Ví dụ: Bạn đang ở Pháp, thậm chí ở trong tù. Bạn muốn gửi 500 Êu-rô về cho gia đình ở Việt Nam. Song, bạn không có thể ra ngân hàng để gửi. Rất đơn giản, bạn chỉ cần đưa tiền cho giám thị, giám thị ra nộp Paypal cho bạn. Ở trong phòng, bạn gửi tiền về cho người nhà ở Việt Nam. Tuy nhiên nó lấy phí hơi cao. Chẳng hạn bạn gửi 500 usd thì Paypal lấy mất 8 usd.

Paypal là ví điện tử xuyên biên giới. Hiện tại chưa có ví nào thay được nó.
Sử dụng Paypal để thanh toán có thể là hình thức sinh tồn cho nửa cuối thế kỷ XXI.
Cuốn sách này hướng dẫn bạn đọc người Việt sử dụng Paypal.
Đón đọc cuốn sách tiếp theo của cùng tác giả: Thương mại điện tử Alibaba.
Trân trọng,
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Sách dày khoảng 75 trang. Giá bán dự kiến: 200 000 VNĐ.

ỦNG HỘ CHARLIE

QUỸ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC TIN HỌC CHO MỌI NGƯỜI DÂN

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s