Tuyển lập trình viên viết app.

Các bạn ơi,

Dẹp chuyện chính trị chính em đi để kiếm tiền ạ.

Bác Tôn Thân của mình tuyển người lập trình app chuyển phát hàng.

Bác có ý định lập công ty giao nhận hàng như Amazon, Lazada.

Đây là một mô hình kinh tế gia đình.

Mức lương: Chia phần trăm sau khi có lời lô đầu tiên.

Dự án kéo dài khoảng 5 năm, không biết lập trình sẽ được đào tạo từ đầu.

Gửi CV: tonphi2021@gmail.com
Hoặc 0344331741 ( Whatsapp, Signal),- gặp bạn Tôn Phi- Charlie Sài Gòn.

Hoặc ông Tôn Thân: 090 8599066

Hãy gọi cho chúng tôi nếu đó là bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s