Giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp.

Kính thưa quý vị,

Tôi là Tôn Phi, hay Lê Minh Tôn.

Tôi thường giới thiệu việc làm cho người ta miễn phí.

Bạn có khả năng gì, chuyên ngành gì, bằng cấp cao nhất đến đâu, hãy báo tin cho tôi. Tôi sẽ đưa bạn đến nơi làm phù hợp.

Không một ai là vô dụng cả. Không một ai dốt cả, nếu thất học, đã có Chúa dạy.

Khi có được việc làm rồi, người ta thưởng lại cho tôi, một bữa cơm và một ly cà phê, sau khi nhận tháng lương đầu tiên.

Zalo: 0344331741

Email: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s