Bán chuột máy tính Optical Mouse 1200 dpi

Chuột máy tính Optical Mouse

1200 dpi

Precision mouse

Nhãn hiệu: Digital World

Giá: 200 000

Liên lạc mua máy: Zalo 0344331741

Gặp Charlie Sài Gòn.

Khi naò có chuột cho em bé thuận tay trái, chúng tôi sẽ báo cho quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s