Lấy vợ nhà giàu, làm giàu không khó!

⁃ Cô ơi. Cô đang đọc sách gì đó?
⁃ Cô đang đọc sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” của bố cháu.
⁃ Cô đọc để làm gì?
⁃ Cô đọc để biết cách làm Tư Bản chủ nghĩa, coi bố cháu làm gì mà giàu nhanh thế. Cô làm ngân hàng 4 năm rồi mà chưa mua nổi ô-tô.
⁃ Cô ơi! Cô đừng có mắc lừa bố cháu. Bố cháu không giỏi giang gì đâu. Bí quyết làm giàu của bố cháu thực ra chỉ có 8 chữ.
⁃ 8 chữ gì?
⁃ 8 chữ: “Lấy vợ nhà giàu, làm giàu không khó.”
⁃ Hihi. Cô cười.

Đặt mua sách ủng hộ bố cháu tại: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s