Đặt mua sách Nền kinh tế tri thức của các tác giả Tôn Phi-Trần Nhật Vy

Sách Nền kinh tế tri thức.

Tác giả: Tôn Phi & Trần Nhật Vy.

Năm phát hành: 2021

Mua sách trên Amazon: https://www.amazon.com/dp/B09GWB1X4K/

Mua sách tại Cửa hàng máy tính Charlie:

Mua sách in Nền kinh tế tri thức

20,00 US$

Liên hệ: contact@shop-charlie.com

Mua sách tại tác giả sẽ được giảm giá 50%, xuống còn 400k.

Tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s