Đặt mua sách Cửa Khổng của triết gia Lương Kim Định.

Ảnh bìa trước sách in Cửa Khổng.

CỬA KHỔNG
Theo bản in của tủ sách RA KHƠI – NHÂN ÁI xuất bản năm 1965

Tác giả: Kim Định
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Số trang: 237
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 4/2017
Trọng lượng (gr):300
Giá bìa: 98.000 đ
Tại Cửa hàng Sách Charlie Sài Gòn: 78.400 đ

Qua lần vỏ đã lỗi thời, Khổng Nho còn chứa rất nhiều giá trị căn bản đã trở thành di sản tinh thần của dân tộc. Cửa Khổng dùng phương pháp khoa học và triết học để gạn lọc ra những tinh hoa đó. Một sách cần thiết cho những ai lưu tâm đến vấn đề văn hóa và giáo dục.

Kim Định

cua-khong

Đặt mua sách Cửa Khổng

Ask for book

3,10 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s