Tuyển thợ thiết kế website

Sách của ong Tôn Phi phát hành trên Amazon.

Kính thưa quý vị,

Cửa hàng máy tính Charlie nhận được hợp đồng (miệng) thiết kế website cho khách.

Chúng tôi cần tuyển thợ thiết kế website.

Lương có bao nhiêu chia bấy nhiêu.

Nếu đó là bạn, hãy liên lạc với chúng tôi.

huyhung@shop-charlie.com (gặp Huy Hùng, Hà Tĩnh)

Đặt mua sách Nền kinh tế tri thức trên Amazon: https://www.amazon.com/dp/B09GWB1X4K

Mua trực tiếp tại tác giả Tôn Phi sẽ được giảm giá 50%:

gold-coin-hand-give-receive-financial-success-salary-investment-dividend-currency-pay-eps-188109370

Mua sách Nền kinh tế tri thức

Buy via Paypa, Master Card, Visa Card, American Express, Union Pay or just Paypal

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s