Thư tri ân các bác shiper.

Một bác shipper Grabbike ở Sài Gòn. Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Trong mùa dịch vừa qua, các bác shipper đã giao nhiều sách, máy tính cho cửa hàng máy tính Charlie Sài Gòn.

Charlie và những người bạn chân thành cám ơn các anh, các bác.

Nền kinh tế không thể vận hành, nếu thiếu các anh, các bác shipper. Nếu không có các bác shipper, mùa dịch vừa qua, Charlie đã không thể bán được chiếc máy tính nào.

Một bác shipper thức ăn Now ở Sài Gòn. Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Nhiều bác shipper không phải học hành thấp, họ có bằng đại học, cao đẳng đàng hoàng, nhưng không thích đi làm văn phòng nên đi làm shipper.

Các anh, bác shipper đều có thể vươn lên trong cuộc sống.

Xin tri ân các bác shipper.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng Mười năm 2021.

Đội ngũ Charlie.

contact@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s