Giới thiệu sách “Xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan” của tác giả Victoria Rocco.

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Sách đã thai nghén trong thời gian 6 năm, từ lúc tác giả là sinh viên cuối năm thứ hai ngành văn học, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Sau đó, tác giả Tôn Phi cộng tác với nhà báo Victoria Rocco để hoàn thiện sách này.

Số trang: 150 trang.

Tác giả: Victoria Rocco.

Nhà xuất bản Sống Mới 2022.

Giá: Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in bìa mềm: 460 000 VNĐ.

Sách in bìa cứng, bản đẹp: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB- Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com

Các bạn cũng có thể thanh toán bằng Paypal, Visa Card và Master Card tại đây:

Donate us 3

Đặt mua sách Xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,00 US$

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của các bạn.

Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal, Zalo: +84344331741

Sau khi trả tiền sách, các bạn lấy sách về đọc trước tại đây:

Clip Chúc mừng năm mới của nhóm tác giả Tôn Phi:

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s