Chính sách hoàn tiền cho khách hàng của cửa hàng Charlie.

Phan Thị Chiêu Anh
Một cô nhân viên ngân hàng đang đọc sachscuar Charlie.

Kính thưa quý vị khách hàng,

Nếu quý khách trả tiền nhầm cho Charlie vì bất kỳ lý do gì, Charlie sẽ bồi hoàn cho quý vị 100% số tiền. Thời gian sẽ hoàn thành việc còn lại.

Hộp thư giải quyết khiếu nại: contact@shop-charlie.com hoặc gọi điện cho nhân viên Charlie trước đó đã quen với bạn.

Thời gian thông thường không quá 3 tháng. Một số trường hợp được giải quyết ngay trong tuần.

Sài Gòn, 21h54 ngày 26 tháng Mười năm 2021.

Đội ngũ Charlie.

Trong trường hợp khẩn cấp, mời quý vị gọi điện đến số: 0344331741- gặp Tôn Phi- Charlie Sài Gòn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s