Giới thiệu sách Nền kinh tế tri thức

Ảnh: Các bạn trẻ tại Sài Gòn đang đọc sách Nền kinh tế tri thức của anh Tôn.

Tác giả: Tôn Phi và Trần Nhật Vy.

Năm phát hành: 2021.

Người mẫu ảnh: Các nhân viên của siêu thị SC Vivo City.

Giá đề nghị:

Tại Việt Nam: 600 000 đồng.

Tại hải ngoại: 1 050 000 đồng.

Liên lạc đặt sách: tonphi2021@gmail.com

Đặt mua sách Nền kinh tế tri thức.

Chúng tôi sẽ liên lạc để ship sách tới nhà bạn nhanh nhất.

21,97 US$

6 comments

Leave a Reply to Ls Lê Đình Việt Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s