Payoneer là gì và tại sao phải sử dụng Payoneer?

Payoneer là ứng dụng cho phép bạn chuyển/nhận tiền quốc tế.

Về bản chất, Payoneer cũng chỉ giống như Momo của Việt Nam. Nó có thêm sự bảo đảm, bảo chứng từ quốc tế.

Đặc biệt, nếu bạn làm cho các công từ nước ngoài.

Ví dụ, Amazon trả lương cho tôi-tác giả Tôn Phi, qua ví Payoneer như sau:

Trong hình, tác giả Tôn Phi nhận được 4.75 usd từ hãng Amazon trong việc cho thuê sách. Chỉ cần bạn đọc lên mạng đọc sách thì một tác giả cũng phải được hưởng hoa Hồng từ nhà xuất bản, trong trường hợp này là Amazon.

Vì vậy, tôi tha thiết mời bạn cài ứng dụng Payoneer, và nếu được, xin hãy sử dụng Link giới thiệu của tôi:

https://share.payoneer.com/nav/YC8Cn9UJQ31OBm1HPRzLG5oS2c3sbaBXUgpQvlTyUqTHomxplVku2_lqvSzLsq9zxfbOHNOMAtmgnLScSfnTEw2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s