Đặt mua sách Triển vọng của trang trại nông nghiệp xanh.

Sách in “Triển vọng của trang trại nông nghiệp xanh” đã về đến Sài Gòn.

Kính thưa quý vị,

Sách in “Triển vọng của trang trại nông nghiệp xanh” đã về đến Sài Gòn.

Tác giả: Tôn Phi- Thoả Hoàng- Nguyễn Cảnh Hậu.
Nông nghiệp xanh sẽ là trọng điểm suy tư của thế giới trong thế kỷ XXI.

Các nhà tư bản lỗi lạc đều đang hướng về trang trại nông nghiệp xanh.

Nhóm tác giả Tôn Phi hân hạnh giới thiệu sách Triển vọng của Nông nghiệp xanh tại Việt Nam.

Sách in màu cả trong lẫn ngoài, rất đẹp.

Các nhà nông nên mua sách này vì trong sách có địa chỉ, số phôn của các nhà tài trợ. Những người này sẵn sàng đài thọ cho trang trại nông nghiệp xanh của bạn, giống như họ đã đài thọ cho hoạt động in sách của Tôn Phi.

Giá bìa: 400 000 VNĐ.

Liên hệ mua sách: tonphi2021@gmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Mua sách Triển vọng của trang trại nông nghiệp xanh

Donate us

17,64 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s