Nhà báo lão thành Lê Phú Khải khen ngợi sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chú nghĩa Tư Bản.

Nhà báo lão thành Lê Phú Khải khen ngợi sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chú nghĩa Tư Bản.

Kính thưa quý vị,
Đây là nhà báo lão thành Lê Phú Khải, nhà báo số 1 làng báo chí Việt Nam.
“Đầu đề hấp dẫn quá, mà tác giả nhỏ tuổi quá.” Bác Khải khen.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng Mười một năm 2021.

Giá bìa 700 000 đồng.
Mua sách trực tiếp tại tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s