Bán Usb 16 GB giá 50 000

USB 50k, dung lượng 16 GB (cộng trừ vài trăm MB).

Mua ngay vì số lượng có hạn, mẫu mã rất đặc thù.

Liên lạc: 0344331741 hoặc tonphi@shop-charlie.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Mua USB với giá 2 usd

Donate us

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s