Cà phê sáng với nhà báo Lê Phú Khải

Bác Lê Phú Khải mời lứa đàn em đến uống cà phê tại Quận 7, Sài Gòn.
Bác truyền đạt kinh nghiệm 53 năm làm nghề báo chí. Kinh nghiệm của bác là vàng ngọc. Trong bất kỳ nghề gì, bạn cần thâu góp tri thức của đàn anh trong nghề đó. Vừa nịnh vừa nói thật thì ai cũng phải công nhận rằng nhà báo Lê Phú Khải dẫn đầu lứa nhà báo Việt Nam thế kỷ XX. (Sang thế kỷ XXI thì phải thua ông Tôn Phi).
Trân trọng cám ơn bác Khải và những người bạn sáng nay.

11/11/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s