Giới thiệu sách “Văn hóa doanh nghiệp” của triết gia Lê Minh Tôn.

Số trang dự kiến: 200 trang.

Giá bìa dự kiến: 500 000 đồng.

Đặt sách tại: tonphi2021@gmail.com

Hoặc đặt sách tại đây:

ebook-cover-van-hoa-doanh-nghiep

Đặt mua sách Văn hóa doanh nghiệp

21,95 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s