Giới thiệu sách Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yếu.

Chúng tôi cung cấp một cách đánh giá trung tính về Kinh Thánh. Dưới nhãn quan của một nhà khoa học văn chương.

Mọi khiếu nại, thắc mắc, hoặc đặt mua sách, mời liên lạc với tác giả tại đây:

Tôn Phi

Hộp thư: Tonphi2021@gmail.com

Dự phòng: tonphi@shop-charlie.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Đặt mua sách vào số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi. Dự kiến sau 2 tuần có sách.

anh-bia-ebook

Mua sách Văn học Cơ-đốc giáo

Gía: 460 000 VNĐ. 20$. Free Ship sách in toàn quốc.

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s