Tri ân bác sỹ Nguyễn Đan Quế

Bác sỹ Nguyễn Đan Quế là người dẫn dắt tôi vào khoa lượng tử. Thời sinh viên, tôi được bác sỹ Quế giúp đỡ nhiều.

Internet là sản phẩm của văn minh tin lành.

Bác sỹ Nguyễn Đan Quế là nhà khoa học vật lý lượng tử đầu tiên của Việt Nam. Ông sở hữu phòng thí nghiệm phân rã phóng xạ đầu tiên, đặt tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Cả cuộc đời bác sỹ Nguyễn Đan Quế bị triệt hạ nhân cách. May mà gia đình vững.

Là một người am tường thuyết lượng tử (tiền thân của Internet), bác sỹ Nguyễn Đan Quế đã vận động một cuộc Cao trào nhân bản trong xã hội Sài Gòn những năm cuối cùng của thế kỷ XX. Đáng tiếc, điều kiện đất nước lúc ấy, chưa cho phép ông thực hiện ước mơ.

Hôm nay, tiến trình văn hoá của nước Việt Nam đã gần đi tới đích.

Nếu không có ông, sẽ rất lâu tôi mới có thể khơi thông nguồn năng lực trong con người mình. Tôi rất hân hạnh và vinh dự được đứng cùng ông trong cuốn sách Cơ học lượng tử và mạng Internet này.

Nên đọc Cơ học lượng tử để thấy lối thoát hay ít nhất là giải pháp trung dung cho xã hội hiện nay.

Hôm nay, sách Cơ học lượng tử và mạng Internet, ba cuốn đầu tiên từ Amazon mới ship về đến Việt Nam.

Ngày mới ra đời bản thảo, đã đem lại cho các tác giả một niềm vui lớn.

Có lẽ Cao trào nhân bản cho Việt Nam phải đợi một thế hệ sau thế hệ của Tôn Phi mới hoàn thành. Song, những gì bác sỹ Quế và chúng ta làm hôm nay là không vô ích. Chúng ta đã gieo những hạt giống tốt.

Xin tri ân bác sỹ Nguyễn Đan Quế.

11/11/2021

Tôn Phi.

Mua sách Cơ học lượng tử và mạng Internet

Gía: 27 usd

27,00 US$

Mua sách trên Amazon với giá 27 usd:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s