Giới thiệu sách Phương pháp học ngoại ngữ.

Thành quả 2 năm làm việc của nhóm tác giả Charlie.
Sách chưa ra, mà người ta đã đặt ầm ầm rồi. Đặc biệt có phần Bảng chuẩn hóa ngữ âm là sản phẩm độc quyền của tập đoàn Charlie, chưa có trường nào có.
Gía bìa: 460k. ( chưa tính ship)
Liên lạc đặt sách: huonggiang@shop-charlie.com
Hoặc gọi: 0344331741- gặp ông Tôn Phi-Charlie Sài Gòn.

Số tài khoản:0201000664533-Nguyễn Thị Thanh-Vietcombank Hà Tĩnh.

Bạn bè ở nước ngoài thanh toán qua đây, chúng tôi sẽ gửi sách pdf đến quý bạn:

Mua sách Phương pháp học ngoại ngữ

Số tiền được chuyển đến cho tác giả: tonphi93@icloud.com

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s