Niềm hy vọng về đấng Christ phục sinh trong ca khúc Happy New Year

Ca khúc Happy New Year (Chúc mừng năm mới) có tâm trạng hy vọng. Ai giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới, người đó sẽ sống. Lời tuyên bố chắc chắn của Chúa Giê-su trong Giăng (John) chương 6 câu 53 đến câu 55:

Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.
Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.”

Mở đầu bằng cảnh một đôi nam nữ , là vợ chồng hay bạn bè không cần thiết, trong một căn phòng. Người nam đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Người nữ mặc váy trắng, ngồi trên ghế sô-pha.

Mặc dù đã là người thành công, song họ vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Họ đang trông mong nước thiên đàng: “Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.”( Hê-bơ-rơ chương 11 câu 13).

Happy New Year thực ra là một bài thánh ca, do một nhạc sỹ tin lành sáng tác. Bây giờ cả thế giới đều hát Happy New Year.

Họ đang mong chờ đấng Christ, sau khi tiệc tàn. Sâm-panh đã cạn, và mọi người lại buồn man mác. Họ bảo nhau rằng chúng ta hãy xét mình ( May we all have a vision now and then ), và nhìn lại một năm đã qua.

Người thì đau ốm, người thì nghèo khổ,… Không có tai vạ nào là chưa xảy ra. Bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp mà ngày xưa chúng ta đã tưởng tượng nay đều tan biến hết. Đôi nam nữ trong bài hát cũng vậy. Họ đi ra phố, dự tiệc ngoài trời.

Ca khúc nói rằng mọi ước mơ đã tiêu tan. Nhưng họ vẫn còn ước mơ về đấng Christ.
Cả đoàn người nâng ly lên, chúc nhau thêm hạnh phúc, trong đấng Christ.

Ca khúc này, ban nhạc Abba không giữ bản quyền nữa, phát không cho thiên hạ. Giống như đấng Christ của họ phát không nước sự sống: “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

Văn minh tin lành truyền giáo rất hay. Không bạo lực mà rất nhân văn. Người sống trong nền văn hoá nào cũng yêu mến ca khúc Happy New Year bởi thảy đều chờ đợi ơn cứu rỗi của Thượng Đế.

Các bạn của Tôn Phi ơi, hãy nâng ly lên và chúc mừng năm mới. Chúng ta sẽ được phục sinh trong đấng Christ.

Chúc mừng năm mới 2022.
Sài Gòn, ngày 15 tháng Mười một năm 2021.
Tôn Phi ( triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi 2021@gmail.com hoặc tonphi@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s