Thư xin tài trợ cho dự án nuôi rong biển.

Các kỹ sư đang nuôi rong biển. Hoàng Văn Thỏa.

Tôn Phi

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi là kỹ sư thủy sản Hoàng Văn Thỏa và triết gia Lê Minh Tôn.

Chúng tôi đang nuôi dự án nuôi rong biển. Dự án này hấp thụ CO2, giúp cải thiện môi trường.

Rất mong bạn bè và quý vị tài trợ cho chúng tôi, từng đô-la đều trân quý.

Xin đa tạ quý bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền cho mục đích nuôi rong biển.

Ủng hộ cho dự án nuôi rong biển của kỹ sư thủy sản Hoàng Văn Thỏa

Triết gia Lê Minh Tôn hỗ trợ

20,00 US$

Liên lạc kỹ sư Hoàng Văn Thỏa: (+84) 096 8790288

Điện thư: thoahoanginfo@gmail.com

Tài khoản ngân hàng:0061 0 00365683-Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Xem PDF dự án nuôi rong biển của kỹ sư Hoàng Văn Thỏa:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s