Giới thiệu sách “Giáo trình văn học Trung Quốc” của nhóm tác giảTôn Phi

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Giáo trình văn học Trung Quốc.

Tác giả: Tôn Phi và những người bạn.

Nhà xuất bản Sống Mới.

Năm phát hành: 2021

Số ISBN: 979-8781707553

Mời các bạn mua sách Giáo trình văn học Trung Quốc của nhà văn Tôn Phi.

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản xong, các bạn gửi thư vào email tonphi2021@gmail.com để được chúng tôi giao sách.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Đặt mua sách Giáo trình văn học Trung Quốc của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 550 000 VNĐ

24,10 US$

Đặt mua sách trên Amazon:

One comment

  1. Cám ơn chiến hữu. Xin Chúa ban phúc lành
    cho chiến hữu và gia đình.

    Shalom
    JT

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s