Luật bản quyền- tác giả Tôn Phi

Am hiểu về luật bản quyền, phải hiểu về luật pháp mới không phạm pháp.

Giá bìa: 1 000 000 đồng.

Thanh toán tại: 0344331741- Ngân hàng Quân đội Mbank-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Điện thoại hỗ trợ đặt sách: 0344331741

Hoặc hộp thư: tonphi@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s