Giới thiệu sách “Hiểu biết về thị trường chứng khoán” của tác giả Đặng Minh Anh.

Ảnh bìa sách Hiểu biết về thị trường chứng khoán đã phát hành trên Amazon.

Sách “Hiểu biết về thị trường chứng khoán”.

Tác giả: Đặng Minh Anh.

Hiệu đính: Tôn Phi.

Phát hành năm 2021 tại Nhà xuất bản Sống Mới.

Giá:

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn.

Điện thoại hỗ trợ đặt sách: 0344331741

Sách đã hoàn thiện: 60%. Giảm giá cho sinh viên, công chức.

Mua sách “Hiểu biết về thị trường chứng khoán”

Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới. Năm phát hành: 2021

100,00 US$

Phụ lục:

Clip giới thiệu những cuốn sách của tập đoàn Charlie:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s