Sách “Những phép toán cơ bản của thị trường chứng khoán.”

Sách “Những phép toán cơ bản của thị trường chứng khoán.”

Đừng tiếc 2 triệu 3 mua sách, để khỏi mất 200 triệu.

Mua sách tại: tonphi@shop-charlie.com hoặc huonggiang@shop-charlie.com

Điện thoại hỗ trợ đặt sách: 0344331741

Sách đã hoàn thiện: 60%.

Chuyển tiền mua sách trước tại: 0201000664533-Vietcombank Hà Tĩnh-Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thanh.

51JhEDqXOeL

Mua sách “Những phép toán cơ bản của thị trường chứng khoán”

Tác giả Nguyễn Tấn Quan

100,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s