Tiểu thuyết Bố và con gái

Một tác phẩm của nhà văn Tôn Phi.

Đã phát hành trên Amazon.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Số tài khoản: 0344331741-Ngân hàng Quân đội, chi nhanh huyện Nhà Bè. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s