Mỗi người dân Việt Nam phải là một ông chủ!

“Mỗi người dân Việt Nam phải là một ông chủ”.

Năm 2021, triết gia Lê Minh Tôn, tên thật là Tôn Phi, nêu cao câu khẩu hiệu “Mỗi người dân Việt Nam phải là một ông chủ”.

Bạn mua sách Việt Cao Văn đồng hương Hà Tĩnh, đã mua 2 cuốn ủng hộ tác giả Tôn Phi:

Cuốn thứ nhất, “Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh” ( Lê Hà chủ biên, Tôn Phi hiệu đính). Giá tiền 230k.
Cuốn thứ hai, “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản”, (tác giả Tôn Phi). Giá tiền 500k.

Sau khi đọc sách online, ông Việt gọi điện cho tác giả và nói: “Mỗi người dân Việt Nam là một ông chủ”.
Anh Việt Cao Văn là một doanh nhân. Ông là tác giả của phát minh nhà không cần xả khói, bụi. Anh nói với tác giả Tôn Phi rằng, Việt Nam phải là nước giàu nhất thế giới.

Xin chúc cho phát minh của Cao Văn Việt sớm tìm được nhà đầu tư.
Xin cám ơn Cát Linh, Hồng Thơm, những người phụ nữ hy sinh cách thầm lặng.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng Mười một năm 2021.
Lê Minh Tôn
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s