Giới thiệu sách Phương pháp nghiên cứu xã hội học.

Phương pháp nghiên cứu xã hội học

Tác giả: Tôn Phi

Năm phát hành: 2021

Nhà xuất bản: Sống mới xuất bản

Chúng tôi đang tái bản cuốn sách này lần tứ hai.

Địa chỉ phát hành trên Amzon: https://www.amazon.com/dp/B09GN8RTT5/

Sách cũng có phát hành trên Cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn.

Giá bán: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản: 0344331741-Ngân hàng Quân đội MB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Hoặc 142720499-Ngân hàng ACB, chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Điện thoại đặt sách: 0344331741 hoặc 090 8599066 (gặp lễ tân của tập đoàn Charlie)

Nếu ở nước ngoài, vui lòng liên hệ với: tonphi2021@gmail.com

Đặt mua sách Phương pháp nghiên cứu xã hội học

Buy the book with the price of 20 USD

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s