Phương pháp làm kinh tế theo Tư Bản chủ nghĩa

Phương pháp làm kinh tế theo Tư Bản chủ nghĩa có 3 nội dung chính yếu: 

Một là, Tư Bản chủ nghĩa làm kinh tế dựa theo Kinh Thánh, đặc biệt là tư bản tin lành Mỹ.

Hai là, Tư Bản chủ nghĩa đặt vào ngọn cờ chính nghĩa quốc gia, như các chaebol Hàn Quốc, và các tập đoàn đại tư bản của Anh, Ý.

Ba là, họ toàn tính cho 200 năm, 300 năm sau và luôn có phương án dự phòng trong khi kinh doanh.

Mời các bạn đón đọc.

Phương pháp làm kinh tế theo Tư Bản chủ nghĩa

Tác giả: Tôn Phi.

Năm phát hành: 2021.

Đơn vị xuất bản: Sống Mới xuất bản.

Giá bán: 500 usd (11 triệu 150 ngàn Việt Nam đồng).

Hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả.

Số tài khoản nhận tiền bán sách: 142720499

Ngân hàng ACB chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Khuyến khích các bạn mua sách PDF thay cho sách in để giảm áp lực cho môi trường.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

1

Mua sách Phương pháp làm kinh tế theo Tư Bản chủ nghĩa

Donate us

500,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s