Năm 2021 đại thắng!

Năm 2021 là một năm đại thắng của tôi. Tôi đưa được 35 cuốn sách lên Amazon.

Nhà phát minh Cao Văn Việt nói rằng, tôi đã bơi ra biển lớn, không thể ngăn chặn (trừ khi chặn Internet).

Tôi không muốn thành công một mình, như vậy không vững bền. Tôi muốn mọi người thành công như tôi. Giống như, tinh thần của tổng thống Mỹ: Make America great again!

Làm việc nhiều, cũng phải nghỉ ngơi nha quý vị.

Xin cám ơn quý bạn đã đồng hành.
Năm 2022 sẽ lại là một năm đại thành công nữa.
Tonphi2021@gmail.com

One comment

Leave a Reply to Thái Tôn Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s