Khi con gái tan trường.

Bố và con gái.
Phần 34: Khi con gái tan trường.

Con gái ngoan của bố,

Hồi ấy nhà mình còn nghèo.
Mới ngày nào ở Đà Lạt, bố đi làm shipper nuôi con. Tối mịt 18h bố mới về. 16h con tan trường.

Tan trường, các bạn khác có bố mẹ chở cả. Riêng con tự đi bộ vào bưu cục của bố chờ bố về.

Các cô bác trong bưu cục thương con vô cùng. Ngày hôm sau có chú Việt trong bưu cục thay bố đón con.

Bố cho con tiền gọi taxi, nhưng con không bao giờ tiêu đến. Con bảo, dành tiền ấy mua hộp bút chì vẽ màu. Con không đòi may quần áo mới, cũng không đòi sữa nữa. Biết bố vất vả nên con không đòi gì, bố rất vui, và cho con nhiều gấp bội.

Nay nhà mình đã có 2 công ty khoa học không gian rồi. Charlie nhà mình chạy đua không gian không ai theo kịp. Nhà mình không lo đói kém nữa. Bố hứa, không để con đói kém một ngày nào nữa đâu.

Sài Gòn, ngày 23 tháng Mười một năm 2021.

Tôn Phi.
Tonphi2021@gmail.com

Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s