Giới thiệu sách “Nền nhân bản Nho giáo” của tác giả Tôn Phi, tái bản lần thứ 2.

Ảnh bìa sách Nền nhân bản Nho giáo của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Xin cám ơn triết gia Lương Kim Định đã để lại cho đời những tư liệu quý giá. Chúng tôi tìm được trong một hiệu sách cũ ở Sài Gòn và động viên thúc giục chúng tôi viết cuốn sách này. Dù ông chỉ nêu ý tưởng, đã giúp chúng tôi khởi soạn một cuốn sách hay.

Giá sách PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.Đặt mua sách Nền nhân bản Nho giáo của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 230 000 VNĐ

10,00 US$

Sau khi chuyển khoản, quý vị tải bản demo (bản rút gọn) tại đây để về đọc trước. Chúng tôi sẽ gửi sách in (bản đầy đủ) đến cho quý vị sau.

Phụ lục:

Clip tổng kết thời sinh viên của ông Tôn Phi:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s