Giới thiệu sách “Cẩm nang hành nghề Freelancer”

Người dìu dắt.
Trong bất kỳ ngành nghề gì, bạn cần phải có người dìu dắt.
Nếu không có người dìu dắt, bạn sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Mặc dù bạn rất giỏi, nhưng không biết cách vượt qua một cái dớp, thì muôn đời bạn không vượt qua được cái dớp. Ngược lại, nếu có một ông thầy đã vượt qua được cái dớp đó chỉ cho bạn, thì bạn vượt qua được dễ dàng mà chẳng mất mấy thời gian.

Chúng tôi là thế hệ freelancer đi trước, viết cuốn sách nhỏ này, hướng dẫn thế hệ freelancer đàn em đi sau. Mỗi thanh niên 18 tuổi chỉ cần một laptop, một cây bút chì, một cuốn sổ, sẽ kiếm được tiền. Cẩm nang hành nghề freelancer sẽ là một cuốn sách của mọi gia đình Việt Nam. Hành nghề Freelance chỉ cần tiếng Anh ở mức độ tối thiểu hello, how are you, do đó chúng tôi tài trợ cho lớp học tiếng Anh với cô giáo Đỗ Lan. Add Zalo cô để được dẫn vào lớp. 083 9128971

Ảnh 1: Bìa sách in Cẩm nang hành nghề Freelancer


Mua sách của nhóm tác giả Tôn Phi không chỉ là mua một cuốn sách. Đó còn là sửa soạn cho một hoàng kim thời đại sắp đến cho dân tộc, đất nước Việt Nam. Chúng tôi sử dụng tiền lời bán sách mua laptop cho học sinh, hỗ trợ sinh viên mới ra trường mở cửa hàng, đào tạo nhân lực từ xa…Chúng tôi chính là lực lượng dẫn dắt tầng lớp Freelancer Việt Nam đi lên một trình độ mới.

Figure 2. Ảnh: Laptop của Ngân hàng Sinh viên (Phú Qúy Bank) vừa trang bị cho một em sinh viên.


Chúc mừng năm mới 2022!
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi@shop-charlie.com (gặp ông Tôn Phi)
Hoặc thoahoanginfo@gmail.com (gặp kỹ sư Thỏa Hoàng).
Mua sách Cẩm nang hành nghề freelancer bằng cách thanh toán tới số tài khoản: 0344331741-Ngân hàng Quân đội Mbank-Chủ tài khoản: Tôn Phi

Hoặc thanh toán bằng thẻ quốc tế tại đây:

Mua sách Cẩm nang hành nghề Freelancer

Gía bán: 500 000 VNĐ =22.80 USD

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s