Giới thiệu sách Cơ sở vật lý-Nguyễn Văn Lợi chủ biên

Tác giả Nguyễn Văn Lợi là nhà phát minh không chuyên. Ông bán giải pháp chống ngập giá rẻ, đang chờ các chính phủ đến mua phát minh.

Vật lý không nên phức tạp hóa. Hãy đơn giản hóa vật lý.

Sách có mã ISBN quốc tế: ISBN: 9798774168057

Giá: 460 000 VNĐ.

Tài khoản nhận sách: 0344331741-Ngân hàng Quân đội. Tôn Phi.

Đặt mua sách Cơ sở vật lý của Nguyễn Văn Lợi.

Donate us

20,00 US$

Mở lớp Toán học 8.
Thời gian: 7h45 đến 9h tối thứ Sáu hàng tuần.
Giảng viên: Tôn Phi. Phụ giảng: giáo sư Phạm Minh Hoàng.
Mời các bạn lớp 8 vào học. Tối nay học Phần chương 1.
Link Zoom gửi trước giờ học 30 phút. Thư xin học gửi về: contact@shop-charlie.com

Mua sách trên Amazon để giúp tác giả tăng thứ hạng:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s