Giới thiệu sách Giáo trình văn học Nga.

Văn học Nga thể hiện dân tộc tính của dân Nga.

Có hai thời kỳ, thời kỳ Sa Hoàng và thời kỳ Cộng Sản.

Thời kỳ Sa Hoàng, văn hóa Nga là văn hóa hiệp sĩ Chính Thống giáo.

Thời kỳ Cộng Sản, văn hóa Nga là văn hóa ném đá giấu tay.

Dù thời nào, nước Nga cũng có những người giỏi, văn học Nga luôn là một nền văn học vĩ đại.

Giá: 300 000 VNĐ.
Mua sách, gọi Tôn Phi: 0344331741, tốt nhất nên gửi email đến: tonphi2021@gmail.com để đặt sách.

Số tài khoản: 142720499-Ngân hàng ACB chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Đặt mua sách Giáo trình văn học Nga

Buy the book with the price of 15 USD

20,00 US$

hoặc mua sách in, sách điện tử trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s