Mở lớp toán học 8

Một lớp học toán học. Ảnh tư liệu.

Thời gian: từ 7h45 đến 9h tối thứ Sáu hàng tuần.

Giảng viên: Tôn Phi. Phụ giảng: Giáo sư toán học Phạm Minh Hoàng.

Link Zoom sẽ gửi trước mỗi giờ học khoảng 30 phút.

Lưu ý: Trường từ xa qua mạng không thay thế được trường trực tiếp thầy, bảng và trò.

Ghi danh học tại: huonggiang@shop-charlie.com

Ảnh: Bản thảo sách Phương pháp học toán học 8 của triết gia Lê Minh Tôn (Tôn Phi).

Ủng hộ lớp học toán học qua số tài khoản:

0344331741-Ngân hàng Quân Đội (MB)-Chủ tài khoản Tôn Phi.

Ủng hộ lớp học toán học

Donate classroom

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s