Khi con gái học toán.

Truyện cười: Bố và con gái
Phần 36: Khi con gái học toán.
Con gái học toán, tự mua sách, tự học, cái nào khó mới hỏi bố.
Một hôm, con gái thấy dấu ∞. Con gái hỏi:

 • Bố Phi ơi. Sao số 8 người ta lại viết nằm ngang?
 • Đây không phải số 8, đây là số vô cùng.
 • Vô cùng nghĩa là gì hả bố Phi?
 • Vô cùng nghĩa là, nó không còn rõ ràng nữa. Những cái hữu hạn, con nhìn thấy, nó rõ ràng, có hình có khối. Còn cái vô cùng, con chỉ cảm nhận nó thôi, con không bẫy bắt được nó.
 • Dạ bố Phi.
 • 8 cộng với 4 bằng mấy?
 • Tám cộng với bốn mười hai.
 • Vô cùng cộng với 4 bằng mấy?
 • Vô cùng cộng với 4 vẫn bằng vô cùng.
 • Bố muốn con thi đại học sư phạm toán, trường thì cho con chọn, có chịu không?
 • Dạ. Đồng ý bố Phi.
 • Ngoắc tay cái làm tin nào?
 • OK. Ngoắc tay bố cái này.
  Hai bố con ngoắc tay. Ba năm sau con gái giữ lời hữa, thi sư phạm toán, làm cô giáo dạy toán ngoan hiền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s