Tập đoàn Charlie tuyển dụng

Một cô nhân viên ngân hàng Vietcombank đang đọc sách Nền kinh tế tri thức của tác giả Tôn Phi

Kính thưa quý vị,

Tập đoàn Charlie tuyển dụng không giới hạn.

Chúng tôi không có lương cứng để trả cho quý vị. Chúng tôi trả lương theo sản phẩm bán ra được.

Yêu cầu công việc là sáng tạo, trung thực và có tinh thần về một sự nghiệp chung, sự nghiệp Thái Bình minh triết.

Nếu đó là bạn, hãy liên lạc với chúng tôi.

contact@shop-charlie.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s