Tin vui: Ra mắt sách nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản, bản tiếng Trung.

Kính thưa quý vị,
Tiếp nối sự thành công của sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” bản tiếng Việt và bản tiếng Anh,


Tác giả Tôn Phi và nhà xuất bản Sống Mới phát hành cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản, bản tiếng Hoa, bán cho người Trung Quốc.

Dự kiến sẽ bán được 1 triệu quyển. Thị trường TQ có thể có 10 triệu người mua. Khi ấy Tôn Phi sẽ làm học bổng, phát cho mỗi em Nghệ Tĩnh mỗi người một suất toàn phần đại học.


Sách tác giả tự dịch từ tiếng Việt sang tiếng Tàu, với sự giúp đỡ của máy tính, và sau này là các bạn học ngôn ngữ Trung Quốc cùng trường.


Gía: 324.17 Nhân Dân tệ ( khoảng 1 050 000 Việt Nam đồng)


Mai này, tác giả sẽ dịch sang tiếng Hàn, tiếng Ấn nữa, nếu dư dật thời gian và điều kiện.


新 教 倫 理 與 資 本 主 義 精 神
(Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản)
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
作 者:孙 菲/ 越 南
Tác giả: Tôn Phi/Việt Nam
聯 繫 作 者:tonphi@shop-charlie.com
Liên lạc tác giả: tonphi@shop-charlie.com
電 話, Whatsapp, Signal:+84344331741
Điện thoại, Whatsapp, Signal, Telegram: +84344331741
新 教 倫 理 與 資 本 主 義 精 神
ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8494811752
新生活出版社 (Nhà xuất bản Sống Mới)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s