Phương pháp học ngoại ngữ.

Tôn Phi và một thầy giáo ở Huế vào Sài Gòn gặp tác giả.

Khách không báo trước, lặn lội đường xa đến mua sách Phương pháp học ngoại ngữ của triết gia Lê Minh Tôn.
Mua sách tại : huonggiang@shop-charlie.com
Gặp cô Hương Giang- bộ phận xuất bản của tập đoàn Charlie.

59-592713_read-more-rss-donate-us-red-icon-png

Đặt mua sách Phương pháp học ngoại ngữ của nhà văn Tôn Phi

Giá bìa: 460 000/cuốn. Thanh toán tại: Ngân hàng ACB Số tài khoản: 142720499-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s