Vì sao sách của triết gia Lê Minh Tôn đắt nhất thị trường Việt Nam?

Giá sách là giá bán cho người châu Âu. Chất lượng sách cũng là chất lượng châu Âu.
Cuối sách có ghi tên các nhà tài trợ học bổng và tài trợ cho các nhà khoa học phát minh.

Bởi vậy, sách của Tôn Phi đắt nhất thị trường.
Văn hoá doanh nghiệp, 400 000/cuốn.

Sách PDF 230 000/cuốn.
Mua tại chính tác giả Tôn Phi: contact@shop-charlie.com

Một buổi làm việc của sếp và nhân viên tập đoàn xuất bản Sống Mới Charlie:

Đặt mua sách Văn hóa doanh nghiệp của nhà văn Tôn Phi

Giao sách trong khoảng từ 2 tuần đến 1 tháng.

20,00 US$

7 comments

 1. Kính gửi anh Đỗ Văn Phúc và quý vị trên diễn đàn,
  Tôi xin “chịu thua” trước lý luận “quá cao siêu”
  của ông Tôn Phi.
  Kính thư
  Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s