Vì sao sách của triết gia Lê Minh Tôn đắt nhất thị trường Việt Nam?

Giá sách là giá bán cho người châu Âu. Chất lượng sách cũng là chất lượng châu Âu.
Cuối sách có ghi tên các nhà tài trợ học bổng và tài trợ cho các nhà khoa học phát minh.

Bởi vậy, sách của Tôn Phi đắt nhất thị trường.
Văn hoá doanh nghiệp, 400 000/cuốn.

Sách PDF 230 000/cuốn.
Mua tại chính tác giả Tôn Phi: contact@shop-charlie.com

Ảnh bìa 2 mặt

Đặt mua sách Văn hóa doanh nghiệp của nhà văn Tôn Phi

Giao sách trong khoảng từ 2 tuần đến 1 tháng.

20,00 US$

5 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s