Giới thiệu sách Phân tích truyện Kiều của tác giả Tôn Phi

Mua sách tại:

tonphi2021@gmail.com

Số tài khoản: 142720499. Ngân hàng ACB- Chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Phân tích Truyện Kiều.

Truyện Kiều di sản tinh thần của dân tộc Việt Nam.
Tập thơ nôm phóng tác của Nguyễn Du, dựa trên Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu.
Truyện Kiều thể hiện dân tộc tính của dân tộc Việt Nam, một nền văn hóa mẫu hệ, văn minh nông nghiệp.
Mời quý bạn đón xem và ủng hộ.
Phân tích truyện Kiều
Tác giả: Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Giá tiền: 1 200 000 đồng.

Đặt mua sách Phân tích truyện Kiều của tác giả Tôn Phi

Donate us

50,00 US$

Link mua sách trên Amazon: https://www.amazon.com/dp/B09MYVWJZJ/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s