Giới thiệu sách Nhà giáo, nghề nghiệp và sứ mệnh của tác giả Nguyễn Cảnh Hậu.


Tác giả: Nguyễn Việt Nhân (chủ biên), Vương Trùng Dương (Hoa Kỳ)
Mục lục sách:

Lễ nghĩa trong giáo dục- Nguyễn Việt Nhân, nhà giáo, nhà khoa học, Hoa Kỳ, dài 139 trang.
Hiến chương giáo dục-Tôn Nữ Thóc Nâu, nhà giáo, thạc sỹ luật, Hoa Kỳ, dài 10 trang.


Cố vấn học tập trong giảng dạy ở Canada-Tiến sĩ Phạm Đình Bá, đại học Toronto.
Triết lý giáo dục- Giáo sư Bernard Nguyên Đăng (tác giả là chủ sự tòa hòa giải quốc tế). 6 trang.
Nhà giáo Hà Mai Anh và tác phẩm dịch Những người khốn khổ- Vương Trùng Dương, Hoa Kỳ, 10 trang.
Lương Kim Định, người thầy của muôn đời-Tôn Phi, 2 trang.

Toàn bộ sách do Tôn Phi hiệu đính.
Gía sách:
PDF: 0 đồng ( miễn phí). Ai xin sẽ cho.
Sách in: 500 000 đồng/cuốn + phí ship nếu có.
Mua sách trực tiếp tại tác giả: Hau Nguyen nvietnhan27@yahoo.com
Hoặc mua sách trên Cửa hàng sách, máy tính Charlie Sài Gòn.
Bản quyền sách thuộc về ông Tôn Phi/Charlie.

Các tác giả đánh dấu từng cuốn sách số. Nghiêm cấm sao chép, in ấn, phân phối nếu chưa được sự đồng ý của các tác giả và nhà xuất bản.
Xem chi tiết trong link.
Ảnh làm bìa: Tôn Phi và cô giáo dạy tiếng Pháp.

Địa chỉ mua sách: Tôn Phi- 142720499-Ngân hàng ACB-Chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An. (tonphi2021@gmail.com)

55018850-3667-434a-bee4-323f12bd941b-1

Đặt mua sách Nhà giáo, nghề nghiệp và sứ mệnh của tác giả Nguyễn Cảnh Hậu.

Bu the book with price of 500 000 VNĐ

22,80 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s