Sau 4 tháng kinh doanh, tập đoàn Charlie “thua lỗ” 15 triệu đồng.

Kể từ ngày thành lập (giữa tháng 9 năm 2021), sau 4 tháng kinh doanh, đến tháng 12 năm 2021, tập đoàn Charlie của ông Tôn Phi “thua lỗ” 15 triệu đồng.


Chúng tôi đặt từ “thua lỗ” trong nháy. Vì mình hào phóng quá nên mình mới lỗ.


Số khách hàng nợ chúng tôi, tổng cả thảy, cũng nằm ở khoảng mức 14 triệu đồng. Đổi lại, dòng vốn của chúng tôi được quay vòng liên tục. Cộng thêm đơn đặt hàng 10 chiếc máy laptop nữa thì chúng tôi vẫn còn dư.

Có hai loại thua lỗ. Chúng tôi thuộc loại lỗ nhưng không có áp lực phải trả nợ và trong tương lai cũng thế. Một số tổ chức, thậm chí nhà nước, có áp lực trả nợ, nên phải đội giá và cưỡng ép người mua. Văn minh tin lành có cho vay nợ và có trả nợ nhưng không có áp lực trả nợ, cho nên văn minh tin lành có tích lũy tư bản. Có nhiều người đang nợ tiền sách. Khi họ trả tiền sách, Charlie sẽ rất giàu. Tỉ lệ 7 người mua sách, 3 người xin sách, thì Charlie vẫn quay vòng được dòng vốn.


Mặc dù mang số nợ ấy, nhưng chúng tôi có khoảng 54 cuốn sách, chất lượng cao, kể cả những thầy cô khó tính nhất cũng phải chịu khâm phục, đã phát hành rên Amazon. Với tốc độ bán sách khoảng 4 cuốn một ngày hiện nay, 15 triệu đó không phải là số tiền lớn. Tập đoàn Charlie đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ cấu và hoàn thiện hiến chương. Chúng tôi lại có một trụ sở, một sở tổng chỉ huy với một đội hình gồm những người có thể là giỏi nhất Việt Nam hiện nay trên một ít lĩnh vực.


Khi chúng tôi buôn máy tính, chúng tôi sẽ biết là lỗ. Ông nhân viên kho máy tính đến tận chỗ tôi theo lời mời và cũng ước lượng là sẽ lỗ. Chúng tôi phải thuê 2 cố vấn tài chính, một là người già, một trẻ ( em họ tôi). Bây giờ chúng tôi đang đi vào ổn định.


Một hạt giống gieo xuống, sẽ có ngày gặp nước và kết trái đơm bông. Một số nhà báo, nhà khoa học, luật sư Việt Nam đang được đài thọ. Kể cả châu Phi. Mục đích của Charlie không hẳn chỉ là tiền, chúng tôi còn là thực dân, nghĩa là, những người gieo giống.


Tập đoàn sách-máy tính Charlie hân hạnh tài trợ chương trình này.
Sài Gòn, ngày 07 tháng Mười hai năm 2021.
Tôn Phi.
Liên lạc: tonphi@shop-charlie.com

Ứng tuyển làm nhân viên của tập đoàn Charlie, liên hệ cô Hương Giang: huonggiang@shop-charlie.com


Ảnh bìa paperback 2

Đặt mua sách Chân dung nhà tư bản của triết gia Tôn Phi

Donate us

50,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s