Mẫu đơn xin góp vốn vào ngân hàng Charlie-Naomi

Ngân hàng Charlie nhận góp vốn từ quý bạn bè, thân hữu.

Việc góp vốn vào ngân hàng Charlie-Naomi phải tuân thủ những điều lệ nhất định.

Mời bạn hoàn thành mẫu sau để được góp vốn vào ngân hàng Charlie-Naomi.

Soạn ngày 09 tháng Mười hai năm 2021

Nguyễn Hữu Qúy-Giám đốc điều hành ngân hàng Charlie-Naomi.

Liên lạc giám đốc ngân hàng: phuquybanme@gmail.com

Donate buttons set. Help icon donation

Góp vốn vào ngân hàng Naomi

Join with us

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s