Giới thiệu sách Những điểm đến của nhận thức

Ảnh bìa sách Những điểm đến của nhận thức

Nhà xuất bản Sống Mới xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm
Những điểm đến của nhận thức của tác giả Bạch Mã-Đà Nẵng.
Giá bìa: 250 000 VNĐ.
Hộp thư đặt sách: huonggiang@shop-charlie.com
Tài khoản:
ACB:142720499-Chủ tài khoản: Tôn Phi
MB: 034431741- Chủ tài khoản: Tôn Phi.
Trân trọng cám ơn quý vị.

Nội dung sách có thể thay đổi tùy theo sự biên tập của nhà xuất bản chúng tôi.

bìa tập 15

Đặt mua sách Điểm đến của nhận thức

Tác giả Bạch Mã

10,85 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s