Chúc mừng cô giáo Ma Thị Thơ có chiếc laptop HP đầu tiên.

Chúc mừng cô giáo Ma Thị Thơ có chiếc laptop HP đầu tiên.
Cô đang coi Youtube.


Chúng tôi ưu tiên cô giáo, nhà báo lấy máy trước, doanh nhân, người thành đạt đặt máy lấy máy sau.
Tập đoàn tư bản Charlie, cung cấp máy tính cũ mới chất lượng cao, hân hạnh tài trợ chương trình này.
Tonphi2021@gmail.com

Hoặc gọi điện: 0344331741 (gặp Tôn Phi)
Ghé thăm shop-charlie.com để chọn những máy tính tốt ạ.

Ủng hộ cho sự khởi nghiệp của tập đoàn máy tính Charlie.

Donate us

20,00 US$

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s